vkozzetetel

 

Az Enviroduna Kft.-nél foglalkoztatott, az Mt. 208. § (1)-(2) bekezdés szerinti vezető állású munkavállaló, továbbá az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállaló az ügyvezető.
Az ügyvezető nevére, tisztségére, a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokra, végkielégítésre és felmondási időre vonatkozó adatok a honlap közzététel menüpontjában érhetőek el.