Feladatunk

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a működéséhez szükséges egyéb, megvalósítandó kapcsolódó beruházások jelentős részben az Európai Unió Kohéziós Alap támogatása, az Európai Beruházási Bank hitele, valamint önkormányzati és költségvetési források felhasználásával valósulnak meg.

Feladataink meghatározása - egyebek mellett - az Európai Unióval és az Európai Beruházási Bankkal történt konzultációs folyamat eredményeként alakult ki. Ennek értelmében a Társaság a következő főbb feladatokat látja el:

 • a Főpolgármesteri Hivatal Közmű Ügyosztálya megbízásából a projekt előkészítését, programozását, ütemezését és lebonyolítását végezzük,
 • a projekt tervezésének, engedélyeztetésének és jóváhagyásának folyamán szervezzük és felügyeljük a tervegyeztetési eljárásokat, eljárunk a szükséges engedélyek megszerzése érdekében, döntési javaslatokat készítünk,
 • szervezzük és koordináljuk a Projekt megvalósításában érintett hivatalos közreműködők munkáját,
 • a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában projektmenedzseri feladatokat látunk el,
 • előkészítjük a megvalósításhoz szükséges szerződések megkötését, majd ellenőrizzük azok végrehajtását,
 • figyelemmel kísérjük a Projekt műszaki és pénzügyi folyamatait,
 • folyamatos monitoring és kontrolling tevékenységet végzünk,
 • a Mérnök szolgáltatásainak igénybevételével közreműködünk a műszaki tervezés előkészítésében és a hatósági vagy más jóváhagyások megszerzésében, a kivitelezési munkák előkészítésében, végrehajtásában,
 • FIDIC Mérnöki és Műszaki ellenőri feladatok ellátása,
 • együttműködünk a projektben érintett szervezetekkel, és teljesítjük feléjük az előírt jelentési kötelezettségeket,
 • támogatjuk, figyelemmel kísérjük a Projekttel kapcsolatos PR tevékenységet,
 • a Projekt kivitelezésének időszakában folyamatosan végezzük az ütemterv aktualizálását, kockázatelemzést végezve javaslatot készítünk a projekt ütemezésének esetleges módosítására,
 • biztosítjuk az egyes alprojekt-elemek közötti koherenciát,
 • a projekt befejezése során részt veszünk az új létesítmények próbaüzeme ellenőrzésében, majd az üzembehelyezésben,
 • a Projekt zárása során adatokat szolgáltatunk a pénzügyi záráshoz, a zárójelentéshez, illetve az aktiváláshoz.

Munkánk végzése során kiemelt feladatunk a közreműködők tevékenységének koordinálása, szakmai érdekeik kellő mértékű érvényesülésének biztosítása, tevékenységünkkel kapcsolatos megelégedettségük elnyerése.